Implantaat moet verlamden met dwarslaesie weer laten lopen

Jan

10

2015

Een implantaat in de wervelkolom dat elektrische impulsen afgeeft kan mogelijk mensen die verlamd zijn geraakt door een dwarslaesie weer laten lopen. De eerste stappen voor de ontwikkeling zijn gezet door aan te tonen dat het concept werkt in verlamde ratten.

In hun onderzoek voorzagen wetenschappers van de Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne verlamde ratten van een implantaat dat in de wervelkolom werd aangebracht. Deze zogenaamde e-Dura lijkt qua structuur op het zachte weefsel dat om de wervels heen ligt en wordt zo niet opgemerkt door het immuunsysteem, waardoor afstoting wordt voorkomen. Een gedetailleerde uiteenzetting over de studie is gepubliceerd in het gezaghebbende wetenschappelijke tijdschrift Science.

De e-Dura is elastisch en kan zo de bewegingen van de wervelkolom volgen, waardoor het op zijn plaats blijft zitten. Ondertussen kunnen elektrische impulsen worden afgegeven: omdat het zenuwstelsel via de wervelkolom communiceert met elektrische prikkeloverdracht kunnen zo beschadigde zenuwbanen worden hersteld, zo is het idee. Ook is het mogelijk om het implantaat farmacologisch actieve stoffen af te laten geven: het idee is om neurotransmitters af te geven, die de beschadigde zenuwcellen weer moeten activeren.

Het implantaat is opgebouwd rondom een substraat van silicium dat is ingelegd met banen van goud die bestand moeten zijn tegen uitrekking. De elektroden zijn gemaakt van zogenaamde microbeads van silicium en platinum. Tenslotte zijn er nog de microkanaaltjes die farmacologische stoffen af kunnen geven.e-Dura

Volgens de wetenschappers is het implantaat met succes getest in de onderzochte ratten. In een studie die een aantal weken duurde bleek e-Dura prima te functioneren in het lichaam. De verlamde ratten konden zelfs na enkele weken trainen weer lopen. In de tijd dat de studie liep werd e-Dura niet afgestoten en bleef het op zijn plaats zitten. Er zijn echter lange-termijnsstudies nodig om hier meer over te kunnen zeggen.

Het concept zou ook in mensen kunnen werken die verlamd zijn geraakt door een dwarslaesie: in zo’n geval zijn de zenuwbanen in de wervelkolom beschadigd waardoor elektrische signalen de spieren in de benen niet meer bereiken. Omdat e-Dura nog niet is getest op mensen moet nog worden afgewacht of en wanneer het implantaat in de praktijk kan worden gebracht. Klinisch onderzoek staat al wel in de planning en er wordt ook al nagedacht over commerciële toepassingen.

Viewing:-209

In: A Technology & Gadgets Asked By: [19122 Red Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »