Landsadvocaat: staat niet aansprakelijk voor schade filmpiraterij

Mar

6

2016

Met een brief aan de Vereniging van Professionele Speelfilmondernemers, VPSO, zegt de Nederlandse staat niet aansprakelijk te zijn voor de schade die de VPSO stelt te hebben geleden. Ook zou de staat de Auteursrechtenrichtlijn juist hebben uitgevoerd.

De landsadvocaat heeft de brief namens de staat gestuurd naar de advocaat die de VPSO bij de aansprakelijksheidsstelling bijstaat. De VPSO stelde de staat eind vorig jaar aansprakelijk voor schade geleden door downloaden. De overheid is volgens de groep laks geweest met zijn aanpak. Verwezen werd naar het tot april 2014 in Nederland toestaan van het voor eigen gebruik downloaden van audiovisueel materiaal uit ‘illegale bronnen’. Dat werd gezien als het maken van een thuiskopie. Het Europese Hof van Justitie maakte een einde aan deze regeling en het downloadverbod werd ingevoerd.

De VPSO becijferde de geleden schade op 1,2 miljard euro. Volgens de landsadvocaat stuit de ‘vermeende vordering van de VPSO onder andere af op verjaring en het ontbreken van een causaal verband, terwijl ook bij de hoogte van de geleden schade nog tal van kritische kanttekeningen kunnen worden geplaatst’.

Verder staat in de reactie dat ‘rechthebbenden voldoende civielrechtelijke handhavingsmiddelen ter beschikking staan’ om tegen auteursrechtinbreuken op te treden en het ‘op hun weg ligt daarvan gebruik te maken’.

De minister van Veiligheid en Justitie is bereid in gesprek te gaan met de rechthebbenden en internetserviceproviders over de ‘juiste randvoorwaarden voor samenwerking op het gebied van voorlichting en handhaving teneinde gebruik van legaal materiaal te stimuleren’.

Viewing:-207

In: A Technology & Gadgets Asked By: [21020 Red Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »


Star Points Scale

Earn points for Asking and Answering Questions!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]