Overheid maakt app om smartphonegebruik op de fiets tegen te gaan

Sep

23

2014

Door Arnoud Wokke , dinsdag

De overheid heeft een app gemaakt om smartphonegebruik door jongeren op de fiets tegen te gaan. Gebruikers moeten de app aanzetten voordat ze op de fiets stappen en als ze dan hun telefoon niet gebruiken, kunnen ze kleine prijzen winnen.

Campagne de zou zijn NoDig, omdat volgens bij de Overheid 18 procent van de fietsongevallen waarbij jongeren betrokken zijn, smartphonegebruik een oorzaak is. Ook zou uit onderzoek blijken dat er jaarlijks tientallen doden en honderden gewonden vallen door smartphonegebruik in het verkeer en mensen die de smartphone gebruiken zouden 25 keer meer kans hebben op ongevallen.

Die cijfers lijken gebaseerd op drijfzand. In diverse onderzoeken zegt Het SWOV, dat de Overheid aanhaalt als Bron, dat er zijn Weinig gegevens over Het onderwerp en dat de Data vaak UIT Het buitenland komt of betrekking heeft OP Andere smartphonefuncties, zoals BELLEN, waardoor Het zijn OP Best GAAT OM grove schattingen . “Uit een van deze studies blijkt dat fietsers die zeggen elke rit zelf te bellen, de telefoon te
beantwoorden en muziek te luisteren, een factor 1,4 zo hoog risico op een (zelfgerapporteerd) ongeval hebben als fietsers die nooit apparatuur tijdens het fietsen gebruiken. “Dat onderzoek komt echter uit 2010, toen smartphones nog veel minder gemeengoed waren dan nu.

OM smartphonegebruik tegen TE gaan hebben de Overheid diverse providers en een app gemaakt met de naam Fietsmodus . Die app checkt of gebruikers hun telefoon erbij pakken. Door de app aan te zetten bij het begin van een fietstocht en aan het einde weer uit te zetten, kunnen gebruikers punten verdienen en daarmee prijzen winnen als T-shirts en bioscoopkaartjes. De app voor Android heeft in elk geval toegang tot locatie om bij te houden waar gebruikers zijn.

De overheid gaat de Fietsmodus-app onder de aandacht brengen door middel van een reclamecampagne in de komende maanden. Ondanks de campagne blijft onduidelijk wat de precieze invloed van smartphonegebruik op verkeersveligheid is. De overheid claimt dat eenzelfde soort campagne vorig jaar gericht op automobilisten zin heeft gehad, omdat meer autogebruikers een parkeerplaats opzoeken om sociale media te gebruiken. Hoe groot dat effect is geweest, laat de overheid in het midden.

Viewing:-210

In: A Technology & Gadgets Asked By: [19094 Red Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »


Star Points Scale

Earn points for Asking and Answering Questions!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]