Rekenkundig model kan nierschade en effectiviteit van therapie voorspellen Door Bauke Schievink,

Sep

21

2014

Wetenschappers hebben een rekenkundig model ontwikkeld waarmee zij de mate van nierschade bij een patiënt kunnen voorspellen, zonder dat daarvoor een medische ingreep noodzakelijk is. Ook kunnen zij met het model voorspellen hoe effectief een ingestelde therapie is.

NierHet model bestaat uit een reeks met wiskundige formules waaruit kan worden afgeleid in hoeverre de nier van een patiënt is beschadigd. In deze formules moeten voornamelijk waardes worden ingevuld die iets zeggen over de mate waarin het immuunsysteem is geactiveerd. Deze waardes kunnen verkregen worden uit een urinemonster dat de patiënt moet inleveren. Uit de formules blijkt in hoeverre de nier is beschadigd. Normaalgesproken is een biopt nodig om de mate van schade te bepalen; een invasieve ingreep.

Tevens stellen de wetenschappers dat hun model kan voorspellen in hoeverre een ingestelde therapie effectief is. Nierproblemen kunnen behandeld worden met medicijnen die onder andere de ontsteking remmen; op basis van de formules kan worden bepaald of de ontsteking ook daadwerkelijk afneemt.

Om hun model te valideren werd een patiëntenpopulatie onderzocht die is gediagnosticeerd met systemische lupus erythematodes, kortweg lupus. Deze auto-immuunziekte wordt gekarakteriseerd met door chronische activatie van het immuunsysteem, wat leidt tot verhoogde aanwezigheid van immuuncellen die allerlei moleculen uitscheiden. Deze kunnen neerslaan in het ‘filter’ van de nier, wat schade veroorzaakt.

Volgens de wetenschappers kan het door hen ontwikkelde model accuraat voorspellen in hoeverre patiënten met SLE last hebben van nierschade. Op termijn hopen zij zo te voorkomen dat een invasieve ingreep nodig is om de mate van nierschade te bepalen. Ook hopen zij dat het model gebruikt kan worden voor het design van klinische studies. Het model zou voor kostenbesparing kunnen zorgen door in een vroege fase van de ontwikkeling informatie te geven over welke dosis het meest effectief is bij patiënten met sle. Waarschijnlijk kan het model ook voor andere, vergelijkbare ziektes worden ingezet, maar daarvoor is meer validatie nodig. De vondsten van het onderzoek met SLE-patiënten werd gepubliceerd in het vaktijdschrift PNAS.

Verscheidene onderzoeksgroepen werken aan modellen waarmee het ziekteproces en effectiviteit van behandeling voorspeld kunnen worden. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van biomarkers; gemakkelijk te meten waardes die als voorspeller worden gebruikt. Doordat technieken om grote aantallen genen en eiwitten te meten snel goedkoper zijn geworden, zijn in de afgelopen jaren vele nieuwe biomarkers ontdekt

Viewing:-200

In: A Technology & Gadgets Asked By: [20459 Red Star Level]

Answer this Question

You must be Logged In to post an Answer.

Not a member yet? Sign Up Now »


Star Points Scale

Earn points for Asking and Answering Questions!

Grey Sta Levelr [1 - 25 Grey Star Level]
Green Star Level [26 - 50 Green Star Level]
Blue Star Level [51 - 500 Blue Star Level]
Orange Star Level [501 - 5000 Orange Star Level]
Red Star Level [5001 - 25000 Red Star Level]
Black Star Level [25001+ Black Star Level]